Przedsiębiorstwo
budowlano-inwestycyjne.

Roboty drogowe – roboty rozbiórkowe – sprzedaż kruszyw – instalacje wodno-kanalizacyjne – instalacje elektryczne – wycinki drzew – wynajem sprzętu

Międzyzdroje i okolice.